Menü Bezárás

Német nemzetiségi nevelés az óvodában: IGEN! – vagy nem

Az óvodai beiratkozás közeledtével sok szülőben merül fel a kérdés, városunkban működő óvodáink melyikét, annak is nemzetiségi, avagy egy másik csoportját válasszák. Ennek eldöntése érdekében szeretnék itt néhány szempontot megosztani a kedves olvasókkal.

Az óvodáskor igen fontos korszak az ember egyéniségének kialakulásában. Ebben a korban intenzíven fejlődnek a különböző képességek, kialakulnak az alapvető erkölcsi tulajdonságok, s olyan jellemvonások alapjai rakódnak le, melyektől nagymértékben fog függeni a gyermek jövője, oktathatósága, további sikerei, a társadalomban elfoglalt helyzete, a környező emberekhez való kölcsönös viszonya.

„…a korai nyelvtanulás haszna hosszú távon nem a korán megtanult kiejtés, szavak, struktúrák számában mérhető, hanem a nyelvtanuláshoz való jó hozzáállásban, a motiváltságban, sikerorientációban, magabiztosságban, nyitottságban.” – Bauer Nándorné dr.

Észrevétlenül kovácsolnak bennünket össze közösséggé a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett programok, mint a szüreti felvonulás, disznóvágás, farsang, május elseje, a Nepomuki Szent János tiszteletére szervezett gyertyaúsztatás vagy a tájház alapításának évről évre megrendezett eseményei. Nemzetiségi csoportjaink iskola előtt álló gyermekei az Edelweiß tánccsoport próbáin készülnek közösen körjátékokkal, koreográfiával a fellépési lehetőségekre, ahová a szülők is elkísérik őket. Tavaly Vecsésen is szerepeltünk egy tánctalálkozón, idén Zuglóba hívtak meg április 21-én bennünket, május 21-én pedig óvodánk lesz rendezője egy tánctalálkozónak.

Óvodás gyermekeink rendkívüli tudásszomjjal rendelkeznek, erős náluk a rácsodálkozásra való hajlam, a felfogás frissessége, s emellett nagyon fontos a halló- és artikulációs bázis rugalmassága, amelyekre a nemzetiségi és ezen belül is a nyelvi nevelés kapcsán jól lehet építeni. Az óvodában tapasztalható önkéntelen nyelvi elsajátítási készség később csökken. Nevelőmunkánk során a mindennapi szituációkhoz igazodva választjuk ki a német nyelvi anyagot, amit gyermekeink játék közben, valamint spontán, hétköznapi tevékenységek végzésekor tanulnak és gyakorolnak.

„A korai nyelvtanulás előnye az, hogy az anyanyelv sémájába lehet állítani. Az egyetlen biztos és bizonyított támpontunk az, hogy a gyermek megfelelő környezetben minden nehézség nélkül sajátítja el a második nyelvet.”( Hepwort)

„Ebben a korban a gyermekek befogadóképessége igen fejlett. Hangképző apparátusuk hajlékony, s ezért könnyen tudják utánozni az idegen nyelv hangjait, hangkapcsolatait. Helyes minta után a helyes kiejtést és a mondatok helyes intonációját hamar elsajátítják, és igen stabilan rögzítik.” – Bauer Nándorné dr.

A német nyelvet hallva és utánozva, gátlások nélkül tudják óvodásaink elsajátítani, mindenféle erőlködés nélkül, játékként megélve, örömteli tevékenység közben, legtöbbször a megértés érdekében mozgásos tevékenységgel kísérve.

Az óvodás gyermekekben még ép a nyelv naiv átvételének képessége és erős az utánzóképesség. A nyelvi nevelésben a pedagógus személyiségének sokirányú motivációs erővonala van. Maga az artikuláció, s mimika, a hanghordozás, a kedvesség, az emberi rokonszenv nagyon fontos motivációs tényező.

A német nemzetiségi nevelés kapcsán felmerül a jogos kérdés, miként teszünk jót egy idegen nyelv hangképzésével az anyanyelvi fejlesztésért. Nevelőmunkám során azt tapasztalom, hogy néhány a magyar nyelvtől eltérő hangkapcsolat eredményes ejtése sikerélményhez juttatja a gyerekeket, ráadásul észrevétlen az idegen nyelvben, ha valaki valamit rosszul ejt – és ez itt nem csak a logopédiai fejlesztésre szoruló gyerekeknél van így! Örömmel, gátlások nélkül énekelnek, verselnek németül is – és bizony ezen a nyelven senkit nem lehet kicsúfolni!

Sok verset tanulunk meg, mesét dramatizálunk, bábozunk a gyerekekkel együtt játékként, saját szórakoztatásunk céljából mindkét nyelven. Ebben nagy segítség a vegyes életkorú csoportösszetétel, mert a három-négy évig nálunk nevelkedő gyermekek előbb –utóbb megtanulják a nagyoktól a játékokat, a napirendünk következtében minden nap ismételnek bizonyos mondókákat, kifejezéseket s így nincs is igazán szükségük arra, hogy fordítsunk, magyarázzunk nekik egy játékot, vagy szituációt. Sőt, otthon is németül kívánnak jó étvágyat, német énekszóval rakják helyére a játékokat vagy mosnak fogat.

Mindenki számára adott tehát a lehetőség, hogy sváb hagyományokkal rendelkező és ezeket ápoló városunkban eldöntse, gyermeke számára melyik csoportot tartja a legmegfelelőbbnek. Döntésüket a gyermekek beiratkozásakor feltétlenül jelezniük kell. A Mese Óvodában 4 csoportban, tagóvodájában, a Napsugár Óvodában 2 csoportban van erre korlátozott számban lehetőség.

Észrevételeimet Bauer Nándorné dr. „A korai idegennyelv-oktatás didaktikai kérdései” című továbbképzési anyagának feldolgozásával fogalmaztam meg.

Tisztelettel: Somkuti Edit
Dunaharaszti Mese Óvoda Német Nemzetiségi Nevelési Egységének német nemzetiségi óvodapedagógusa